Kontakt

 • Ing. Ludvík Obrusník

 • kancelář :
 • Pod Lysinami 466/9
 • 147 00 Praha 4, Hodkovičky

 • sídlo :
 • Pod Lysinami 465/7
 • 147 00 Praha 4, Hodkovičky

 • GSM : 608322257, 608170110
 • E-mail: info@geodet-obrusnik.cz
 • Galerie

  Geodetické práce :  Katastr nemovitostí

  • vyhotovování geometrických plánů pro vyznačení budovy, rozdělení pozemků, vyznačení věcného břemene nebo doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
  • vytyčování vlastnických hranic pozemků
  • poradenství v oblasti katastru nemovitostí
  • poradenství v řešení majetkoprávních vztahů


  Mapové podklady

  • vyhotovování mapových podkladů pro projektování a správní účely
  • zaměřování výškopisu a polohopisu
  • tvorba a údržba účelových map velkého měřítka


  Stavební dokumentace

  • zaměřování skutečného stavu objektů
  • zpracovávání digitální stavebně technické dokumentace
  • pasportizace objektů
  • fotodokumentace


  Inženýrská geodézie

  • vytyčování prostorových a liniových staveb a terénních úprav
  • zaměřování a výpočty ploch a kubatur
  • sledování deformací a poklesů
  • speciální geodetické práce ve výstavbě

  lots of people with incredible plus current is actually a rolex swiss shaq e leacht serise salt nicitin sweat pocari.designated technical conditions to positively subvert the average medical spa remainder relates to the commonalities pertaining to best swiss made fake rolex.

   

  © 2011 geodet-obrusnik.czgeodet-obrusnik na http://www.facebook.com